Online Live Chat
Bezpečnosť Finančných Prostriedkov
Udržiavajte svoje finančné prostriedky v bankách Tier-1 na oddelených účtoch
V súlade s nariadením CySEC
Člen I.C.F (Fond na odškodnenie investorov/Investor Compensation Fund)
  • Pravidelne auditované, interne aj externe
  • Implementácia politiky najlepšiej realizácie
  • Ponúkame Negative Balance Protection
  • Zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou 512-bitových šifrovaných transakcií
Segregácia finančných prostriedkov klientov
V súlade s pravidlami CySEC Fondex uchováva klientske finančné prostriedky v globálnych bankách Tier-1 na oddelených účtoch. V nepravdepodobnom prípade likvidácie nemôžu byť použité segregované fondy na zaplatenie veriteľov a musia byť priamo vrátené klientom.
Fond na Kompenzáciu Investorov
Podľa článku 17 zákona o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2007/ Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007, musí byť Cyperská Investičná Spoločnosť (ďalej len "CIF") členom Investičného Kompenzačného Fondu (ďalej len "ICF"). Fond na odškodnenie pre investorov je súkromná právnická osoba, ktorá poskytuje krytým klientom kompenzačné platby v prípade, že firma nie je schopná sama platiť. Oprávnenosť závisí od charakteru vašej pohľadávky. Ďalšie podrobnosti nájdete v našej právnej dokumentácii.
Súlad s predpismi
Zákon vyžaduje, aby sme spĺňali prísne regulačné štandardy tým, že predkladáme finančné správy a prezentujeme kapitálovú primeranosť. Zaviazali sme sa chrániť vaše najlepšie záujmy a spolupracujeme s vedúcimi nezávislými audítormi na vykonávaní pravidelných interných a externých auditov. Môžete si byť istí, že budeme vždy pracovať podľa zavedených regulačných postupov.
OPEN ACCOUNT

Obchodovanie s CFD znamená značné riziko straty

OPEN DEMO ACCOUNT

Obchodovanie s CFD znamená značné riziko straty

Často Kladené Otázky

Your trading account can be up and running in less than 2 minutes. Please follow the steps below:

  • Krok 1. Kliknite na položku Otvoriť účet .
  • Krok 2. Vyplňte e-mail, heslo a telefónne číslo.
  • Krok 3. Spustite platformu a financujte svoj účet, aby ste začali obchodovať!
  • Please note that you will need to verify your account within 15 days from initial contact.

We like keeping things simple and offer you one Account that combines multiple advantages. Start trading today and benefit from spreads starting from 0.0 pips and the ability to perform manual, copy and automated trading via the same interface.
The minimum deposit amount in order to start trading with Fondex is $200.

Compliant with our regulator's requirements, Fondex is obligated to ask you for:

  • A Proof of Identity (a copy of your passport, national ID card, etc. ). The document must clearly display your photo, full name, date of birth and expiry date if applicable.
  • A Proof of Residence (a utility bill or bank account statement) dated within the last months. Please make sure that your full name and address are clearly visible.
Po predložení uvedených dokumentov a potvrdení vášho účtu budete môcť svoje finančné prostriedky stiahnuť podľa vlastného uváženia.
Yes. You may choose to follow top performing strategies through our in-platform 'Copy' functionality or Use cBots to automate your trades.
Spoločnosť Fondex zabezpečuje, že osobné údaje našich klientov sú držané v absolútnej istote a sú bezpečne uložené tak, aby neboli prístupné neoprávneným osobám.
For more information, please view our Privacy Policy and link Zásady Ochrany Osobných Údajov