Call Now
Live Chat
Mở tài khoản

Mở tài khoản và Bắt đầu Giao dịch

Chỉ còn vài bước nữa là bạn có thể giao dịch được rồi

Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể

  • Điền vào email, mật khẩu và số điện thoại của bạn.

    Nhấp vào 'Mở giao dịch tài khoản'.

  • Tell us more about yourself and upload your verification documents.

  • Fund your account.

    No minimum deposit required.

  • Tài khoản của bạn đã được kích hoạt và có thể bạn muốn bắt đầu giao dịch!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập