Call Now
Live Chat
Tài khoản Swap-Free
Tỷ giá hoán đổi là gì?

Tỷ lệ swap là lãi được trả hoặc kiếm được để giữ một vị thế qua đêm. Phần lớn các công cụ giao dịch phải chịu phí hoán đổi và chúng được tính vào cuối mỗi ngày, cho mỗi vị thế được giữ qua đêm.

Tài khoản Swap-Free là gì

Tài khoản Swap-free hoặc Hồi giáo là những tài khoản không có lãi suất hoán đổi hoặc chuyển khoản qua đêm, vì các khoản phí đó chống lại đức tin Hồi giáo. Những tài khoản này chỉ dành cho khách hàng của Fondex theo đức tin Hồi giáo.

MỞ TÀI KHOẢN

Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể

Chi tiết tài khoản

 • Không bị tính phí qua đêm
 • Không bị giãn spread
 • Thực hiện cực nhanh
 • Làm thế nào để đăng ký tài khoản swap-free

  1.

  Tạo tài khoản với Fondex

  2.

  Xác thực tài khoản của bạn

  3.

  Tải xuống mẫu đơn đăng ký miễn phí swap

  4.

  Hoàn thiện thông tin được yêu cầu

  5.

  gửi form hoàn thiện & chứng minh đức tin tại support@fondex.com

  MỞ TÀI KHOẢN

  Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể