Quy định & an toàn của quỹ

Quy định & an toàn của quỹ


Tiền của tôi là an toàn với Fondex?

Có, Fondex giữ các quỹ của khách hàng với các ngân hàng toàn cầu Cấp 1 trong các tài khoản tách biệt. Trong trường hợp không thể thanh lý, các quỹ tách biệt không thể được sử dụng để trả nợ và phải được trả lại trực tiếp cho khách hàng.

Fondex có được cấp phép không?

Fondex là tên thương mại của TopFX Ltd, được đăng ký là Công ty Đầu tư Síp (CIF) và được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) theo giấy phép số 138/11, VAT 10274180P theo Chỉ thị về Thị trường trong Công cụ Tài chính MiFID II. Để duy trì việc cấp phép và đăng ký, chúng tôi cần đáp ứng các yêu cầu về đủ vốn, nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý và thực hiện một cuộc kiểm toán chi tiết hàng năm do một kiểm toán viên độc lập thực hiện.

Tôi có thể mất nhiều tiền hơn khoản tiền gửi ban đầu không?

Fondex cung cấp sự bảo vệ cân bằng âm, vì vậy không thể mất nhiều hơn số tiền bạn gửi.

Những rủi ro nào liên quan đến giao dịch?
Để xem các rủi ro liên quan đến giao dịch, vui lòng tham khảo Risk Disclosure Statement.