Mở tài khoản Demo

Mở tài khoản Demo và Giao dịch không có rủi ro

  • Nhập email, mật khẩu của bạn.

    Nhấp vào 'Mở giao dịch tài khoản'.

  • Khởi chạy nền tảng

    và chọn 'Mở Tài khoản Dùng thử' từ menu chính. Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, vui lòng xem video hướng dẫn của chúng tôi.

  • Chúc mừng!

    Bây giờ bạn có thể nhận tiền ảo lên đến 100K và giao dịch không rủi ro!.

Bạn đã có sẵn một tài khoản?Sign in