Mở tài khoản

Mở tài khoản và Bắt đầu Giao dịch

Chỉ còn vài bước nữa là bạn có thể giao dịch được rồi

By proceeding you agree that your personal data can be processed by Fondex, in order to provide you with its services as well as marketing purposes. You may revoke your consent by sending an email to support@fondex.com.sc. For further information, you may read the Company's Chính sách bảo mật

  • Nhập email, mật khẩu của bạn.

    Nhấp vào 'Mở giao dịch tài khoản'.

  • Hãy cho chúng tôi biết thêm về bạn và tải lên tài liệu xác minh của bạn.

  • Tài khoản của bạn đã được kích hoạt và có thể bạn muốn bắt đầu giao dịch!

Bạn đã có sẵn một tài khoản?Sign in